Zo doen we dat

Hier vind je informatie over hoe algemene zaken binnen VV Haarsteeg worden geregeld.

Materialen en ballen

Ieder team krijgt een eigen ballenlocker met cijferslot toegewezen. De verantwoordelijk persoon(1 per team) beheert de locker, kiest een cijfercode en zorgt dat deze niet bekend is bij anderen. 

 

Bij de start van ieder seizoen worden de lockers opnieuw ingedeeld en dienen nieuwe codes doorgegeven te worden.  

 

Van de trainers en leiders wordt verwacht dat zowel zij als het team zorgvuldig met de materialen omgaan en de materialen na de training en wedstrijd terugleggen in de locker.   

Afgelastingen

VV Haarsteeg streeft ernaar om trainingen altijd te laten doorgaan. Enkel bij zeer slechte weersomstandigheden en/of velden worden de trainingen afgelast.   

 

Wedstrijden kunnen door zowel VV Haarsteeg als de KNVB worden afgelast. VV Haarsteeg heeft een consul die de velden keurt en deze consul kan beslissen om de wedstrijd af te gelasten en de KNVB kan kiezen voor een centrale afgelasting. 

 

Afgelastingen worden via de trainer/leider gecommuniceerd naar het team.  

Sancties en straffen

In bepaalde gevallen kan VV Haarsteeg een lid berispen, schorsen of royeren. In de statuten van de vereniging is terug te vinden wanneer VV Haarsteeg overgaat tot één van eerdergenoemde sancties.  

 

Per team worden echter ook afspraken gemaakt die niet terug te vinden zijn in de statuten. Wij verwachten dat iedereen de gemaakte afspraken met trainers, leiders en medespelers nakomt en bij het niet nakomen de bijbehorende sanctie ervaart. In geval van een meningsverschil bekijkt het bestuur de situatie en zullen zij deze op de juiste manier beoordelen.  

 

Tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter over de sancties en straffen en kan deze kiezen voor het geven van een gele en rode kaart. Wij volgen hierbij vanzelfsprekend de regels van de KNVB.  

 

De KNVB legt bij het ontvangen van een gele- of rode kaart een boete op aan de club van de speler. VV Haarsteeg berekent deze vanaf de tweede gele kaart door aan de speler. Bij een directe rode kaart wordt de boete altijd doorberekend aan de speler.  

Hygiëne en netheid

VV Haarsteeg hecht veel waarde aan (persoonlijke) hygiëne en netheid. Zo wordt verwacht dat men na de trainingen en wedstrijden doucht, zodat men in droge kleren huiswaarts kan. 

 

Tevens gaan wij ervan uit dat iedereen netjes en respectvol met de (kleed)accommodatie omgaat. Laat dus geen afval slingeren en laat de kleedkamer na het douchen schoon achter.  

Waar ben je naar op zoek?

VV Haarsteeg

Sportpark: Priemsteeg
Haarsteeg
073-5113926
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven