Zo doen we dat

Hier vind je informatie over hoe algemene zaken binnen VV Haarsteeg worden geregeld.

Materialen en ballen

Ieder team krijgt een eigen ballenlocker met cijferslot toegewezen. De verantwoordelijk persoon(1 per team) beheert de locker, kiest een cijfercode en zorgt dat deze niet bekend is bij anderen. 

 

Bij de start van ieder seizoen worden de lockers opnieuw ingedeeld en dienen nieuwe codes doorgegeven te worden.  

 

Van de trainers en leiders wordt verwacht dat zowel zij als het team zorgvuldig met de materialen omgaan en de materialen na de training en wedstrijd terugleggen in de locker.   

Informatiegids jeugdafdeling

VV Haarsteeg kent een grote jeugdafdeling met ruim 400 spelende jeugdleden verdeeld over 35 a 40 teams en de mini’s. Wij beseffen dat het niet alleen om de kinderen gaat, maar dat ook de ouders nauw betrokken raken bij de vereniging.  

 

Met deze informatiegids willen wij jou informeren over de zaken die samenhangen met het spelen binnen onze vereniging. Wij streven ernaar om zowel de kinderen als de ouders zo snel mogelijk een fijn gevoel te geven bij VV Haarsteeg.  

Wij hopen dat je na het lezen van deze informatiegids een goed beeld hebt van de visie en normen en waarden van VV Haarsteeg en dat jij en jouw kind(eren) een fijne sportieve tijd tegemoet gaan binnen onze vereniging.  

 

Bekijk hier de informatigids.

Sancties en straffen

In bepaalde gevallen kan VV Haarsteeg een lid berispen, schorsen of royeren. In de statuten van de vereniging is terug te vinden wanneer VV Haarsteeg overgaat tot één van eerdergenoemde sancties.  

 

Per team worden echter ook afspraken gemaakt die niet terug te vinden zijn in de statuten. Wij verwachten dat iedereen de gemaakte afspraken met trainers, leiders en medespelers nakomt en bij het niet nakomen de bijbehorende sanctie ervaart. In geval van een meningsverschil bekijkt het bestuur de situatie en zullen zij deze op de juiste manier beoordelen.  

 

Tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter over de sancties en straffen en kan deze kiezen voor het geven van een gele en rode kaart. Wij volgen hierbij vanzelfsprekend de regels van de KNVB.  

 

De KNVB legt bij het ontvangen van een gele- of rode kaart een boete op aan de club van de speler. VV Haarsteeg berekent deze vanaf de tweede gele kaart door aan de speler. Bij een directe rode kaart wordt de boete altijd doorberekend aan de speler.  

Afgelastingen

VV Haarsteeg streeft ernaar om trainingen altijd te laten doorgaan. Enkel bij zeer slechte weersomstandigheden en/of velden worden de trainingen afgelast.   

 

Wedstrijden kunnen door zowel VV Haarsteeg als de KNVB worden afgelast. VV Haarsteeg heeft een consul die de velden keurt en deze consul kan beslissen om de wedstrijd af te gelasten en de KNVB kan kiezen voor een centrale afgelasting. 

 

Afgelastingen worden via de trainer/leider gecommuniceerd naar het team.  

Gedragsregels

Wij verwachten dat zowel leden als toeschouwers zich voor, tijdens en na de wedstrijd op een sportieve manier gedragen.
 • Wij hechten groot belang aan goede hygiene op en rond het sportpark. Van actieve voetballers wordt verwacht dat zij douchen na trainingen en wedstrijden.
 • Roken is verboden in alle gebouwen van onze vereniging.
 • Alcoholische dranken worden enkel geschonken aan personen van 18 jaar of ouder en mogen alleen genuttigd worden in de kantine en onder het afgeschermde terras. Het glaswerk mag niet mee naar buiten.
 • Na het gebruik van de kleedkamer dien je de kleedkamer schoon achter te laten. Dit geldt voor zowel thuis- als uitwedstrijden. De leiding van het team is hier verantwoordelijk voor.
 • Na de laatste training op een trainingsdag dienen de lichten direct te worden uitgeschakeld. De verantwoordelijkheid ligt bij de trainers.
 • De kunstgrasvelden mogen niet betreden worden met zogenaamde 6-dopschoenen met metaal verwisselbare noppen.
 • De velden mogen tijdens de wedstrijden enkel door de spelers, elftalleiding en scheidsrechters betreden worden.
Huishoudelijk Reglement
VV Haarsteeg heeft ook een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Klik hier om deze te bekijken.

Vertrouwenspersoon

VV Haarsteeg doet er alles aan om een veilige omgeving te creëren voor alle leden. Hierdoor wordt een actief en preventief beleid gehanteerd om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen.

Eén van de zaken die hierin is geregeld is het aanstellen van een vertrouwenspersoon: Dhr. W.A.S (Pim) van Heuven. Pim is te bereiken via mobiel 06-10485957 of via e-mail: pim.van.heuven@gmail.com

Daarnaast zal de vereniging voor alle vrijwilligers, die in een trainers- of leidersrol zitten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het vervullen van een specifieke taak of functie géén bezwaar vormt. Een VOG wordt aangevraagd door de vereniging bij het Ministerie van Veiligheid.

Hygiëne en netheid

VV Haarsteeg hecht veel waarde aan (persoonlijke) hygiëne en netheid. Zo wordt verwacht dat men na de trainingen en wedstrijden doucht, zodat men in droge kleren huiswaarts kan. 

 

Tevens gaan wij ervan uit dat iedereen netjes en respectvol met de (kleed)accommodatie omgaat. Laat dus geen afval slingeren en laat de kleedkamer na het douchen schoon achter.  

Kleding

VV Haarsteeg heeft een uniforme kledinglijn. Alle teams moeten in dit tenue spelen. Om de uniformiteit van de kleding te waarborgen heeft de vereniging een meerjarig contract gesloten met Knuvers Sport op De Helftheuvel in Den Bosch en kledingfabrikant Hummel. Afgesproken is dat alle officiële sportartikelen van VV Haarsteeg slechts via Knuvers Sport mogen worden betrokken.
 

De officiële sportartikelen bestaan naast de tenues uit de trainingspakken, presentatiepakken, sweatshirts, windbreakers, polo’s, coachjassen, inloopshirts, voetbaltassen en alle andere artikelen, behalve voetbalschoenen, scheenbeschermers en keepershandschoenen. Om vergissingen te voorkomen vragen we om bij de aanschaf van sportartikelen voor een team contact op te nemen met de sponsorcommissie of het bestuur.


De kleding van de teams wordt in het algemeen op toerbeurt bij de spelers thuis gewassen. Voor een beperkt aantal selectieteams organiseert VV Haarsteeg het wassen van de kleding. In de clubwasruimte kunnen teams in overleg de sporttenues laten wassen. 

Aan het einde van het seizoen wordt de kleding ingenomen, gecontroleerd en gereed gemaakt voor het volgende seizoen. Aan het begin van het seizoen wordt de ingenomen kleding verdeeld onder de teams. Nagenoeg alle teams hebben een kledingsponsor. Indien een team geen kledingsponsor heeft kan het team zelf een sponsor zoeken. De sponsorcommissie kan hierbij helpen.
 

Als een team geen sponsor gevonden krijgt dienen de spelers hun eigen kleding uit de uniforme kledinglijn aan te schaffen bij Knuvers Sport. Alle spelers dienen overigens altijd zelf te zorgen voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en eventueel keepershandschoenen. VV Haarsteeg adviseert wel om deze artikelen ook bij Knuvers Sport te betrekken.
 

Inname en uitgifte van de wedstrijdkleding wordt verzorgd door de kledingcommissie. Naast het beheer van de wedstrijdkleding verzorgt deze commissie ook het beheer van leidersjassen, reservekleding en hesjes. Als men vragen heeft of er nog kleding beschikbaar is dan kan men hierover contact opnemen. De kledingcommissie bestaat uit Joop Kipping en Monique van Falier, zij zijn te bereiken via kleding@vvhaarsteeg.nl.

Hummel Webshop
VV Haarsteeg heeft als kledingleverancier Hummel. U kunt de kledinglijn van VV Haarsteeg niet alleen bij Knuvers Sport in Den Bosch bekijken en bestellen, maar ook via de webwinkel van Hummel:
http://clubs.deventrade.com/nl/vv-haarsteeg/

AGV/Privacy

Eenieder zal het niet ontgaan zijn. Eind mei gaan ook wij, VV HAARSTEEG, te maken krijgen met AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat hebben we tot nu toe gedaan om dit te borgen:
 • Privacyverklaring aangevraagd en verkregen o.b.v. huidige administratieve situatie.
 • Zogenaamde “Verwerkers overeenkomsten” afgesloten met organisaties (KNVB, Club Assistent) die werken met onze persoonsgegevens. Eén van de maatregelen is het beveiligingsaspect om 'lekken' van persoonsgegevens te voorkomen.
 • De diverse autorisaties van leden voor Sportlink en Club Assistent opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.
 • Alle geautoriseerden van Sportlink/Club Assistent, die het ledenbestand kunnen muteren c.q. raadplegen, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wat registreren we in het kader van de lidmaatschapsovereenkomst:
 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
 • Evt Pasfoto (spelend lid)
 • Geslacht. Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • IBAN Akkoord incasso
 • Relatienummer/lidmaatschap van de bond (indien van toepassing)
 • Functie(s) bij de vereniging
 • Persoonlijke prestaties en/of beoordelingen door gedelegeerde binnen vereniging.

Zonder tegenbericht nemen we aan dat u toestemming geeft voor de volgende gegevens verwerkingen:
 • Publiceren van situatiefoto’s, pas- en teamfoto’s
 • Mij benaderen voor sportieve activiteiten
 • Gegevens gebruiken voor evt reünie activiteiten

Mocht je vragen/opmerkingen hebben n.a.v. AVG kun je mail sturen aan: secretaris@vvhaarsteeg.nl

Racismebeleid VV Haarsteeg

Op een aantal voetbalvelden in Nederland en zeker ook buiten onze landsgrenzen, zijn er voorvallen geweest waarbij sprake was van discriminatie en racisme. Om die reden heeft VV Haarsteeg per direct de richtlijnen van de KNVB inzake racisme en discriminatie omgezet in een verenigingsprotocol. (Lees hier het protocol)
VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven