Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

Aanmeldingen
De aanmelding bij VV Haarsteeg geschiedt via het invullen van het aanmeldformulier op deze website. Aanmelden van nieuwe leden kan vanaf de leeftijd van 4 jaar. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan. 

Jeugdsportfonds: Iedereen mag meedoen!

Op voetbal gaan is voor heel veel mensen een normale zaak. Maar ook in de gemeente Heusden zijn er kinderen (04 t/m 17 jaar) die door de financiële situatie van de ouders niet mee kunnen doen. De stelling van de onze gemeente is: “Iedereen mag meedoen”. Dit ook om het bewegen van ieder kind te stimuleren. Het Jeugdsportfonds biedt daartoe de mogelijkheid. Mocht je als ouder een beroep willen doen op het Jeugdsportfonds kun je contact opnemen met:

 

Stichting De Schroef

Prins Hendrikstraat 80

5151 GB DRUNEN

0416-382484

Website: contact@stichtingdeschroef.nl/

 

Wijzigingen en afmeldingen
Wijzigingen en afmeldingen kunnen via je MyClub-account gedaan worden. Na inloggen klik je op "Mijn gegevens wijzigen" vervolgens kun je je gegevens wijzigen of je lidmaatschap opzeggen.

Overschrijvingen
Als je lid bent bij een andere club maar bij VV Haarsteeg wil gaan voetballen moet je, naast de aanmelding als nieuw lid bij VV Haarsteeg, ook via de KNVB overschrijving aanvragen. Het secretariaat (secretaris@vvhaarsteeg.nl) kan je nader informeren hoe dit in zijn werk gaat. Overschrijvingen van spelers in de A-categorie moeten voor 15 juni van het jaar voor het nieuwe seizoen zijn gedaan. Overschrijvingen op latere datum worden door de KNVB niet meer in behandeling genomen. Overschrijvingen van spelers in de B- categorie mogen gedurende het gehele jaar plaatsvinden, met een maximum van één keer per jaar.

Soorten leden
Binnen VV Haarsteeg kennen we de drie categorieën spelend lid, niet spelend lid en overige relatie. De categorie spelend lid behoeft geen nadere uitleg.  Niet spelende leden (ook wel steunende leden genoemd) kunnen leden zijn die verder niet (meer) als speler actief zijn binnen de vereniging. Vaak zijn zij actief als begeleider of trainer, commissielid of bestuurslid. Niet spelende leden betalen contributie. Overige relaties zijn vrijwilligers die er voor gekozen hebben om geen lid te worden van de vereniging en derhalve ook geen contributie betalen. Zij zijn vaak actief in rollen waarbij inschrijving bij de KNVB verplicht is. Denk hierbij aan begeleiders, trainers en assistent scheidsrechters. In deze gevallen zorgt VV Haarsteeg voor aanmelding bij de KNVB.

Contributiereglement

Het verenigingsjaar (seizoen) van VV Haarsteeg loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De hoogte van de contributie wordt aan het begin van ieder seizoen vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Leden die op 1 juli lid zijn van de vereniging en leden die in het tijdvak 1 juli tot en met 31 december starten met sporten zijn contributie verschuldigd over het gehele seizoen. Leden die in het tijdvak 1 januari tot en met 30 juni lid worden zijn contributie verschuldigd voor een half seizoen. Bij (tussentijdse) beëindiging van het lidmaatschap vindt in principe geen restitutie of kwijtschelding van contributie plaats. In incidentele gevallen kan het bestuur besluiten om contributie te restitueren of kwijt te schelden.
 

De inning van de contributie wordt verzorgd door ClubCollect. U heeft hierbij de mogelijkheid om ineens of in termijnen te betalen. Voor meer informatie, zie https://www.clubcollect.com/nl/home. Voor leden die in de loop van het seizoen lid worden zal de contributie door middel van automatische incasso geïnd worden. De hoogte van de contributie en de datum/data van afschrijven worden gepubliceerd op de website.

Bij de inning wordt VV Haarsteeg verder ondersteund door Klomp Administraties. Mocht inning via ClubCollect niet mogelijk blijken, dan wordt u benaderd door deze partner via het mailadres vvhaarsteeg@klomp-administraties.nl.

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap
Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor sportverenigingen indien het lid niet opzegt. Opzegging van het lidmaatschap voorafgaand aan een nieuw jaar dient daarom uiterlijk voor 1 juli te worden gedaan. Indien voor 1 juli geen opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen gedaan te worden door in te loggen via je MyClub account op de website van VV Haarsteeg en bij "Mijn gegevens wijzigen" te kiezen voor "Beëindiging lidmaatschap".

Contributietarieven

De contributietarieven voor seizoen 2019-2020 zijn door het bestuur vastgesteld. De tarieven per jaar bedragen:
 
 Categorie  Tarief per jaar
 Mini's  € 104,00
 Pupillen  € 164,00
 Junioren  € 178,00
 Senioren  € 192,00
 Senioren 35+ / Dames 30+  € 129,00
 Steunende leden                                                                        €55,00
VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven