Contactpersonen

Contactgegevens bestuursleden

Verantwoordelijk voor Naam Mailadres

Voorzitter      

 • Geeft algehele leiding aan vereniging
 • Onderhouden van externe contacten: KNVB,
  Gemeentes, NDZW en directe omgeving
 • Beleidsontwikkeling op alle organisatorische terreinen
 • Kantine organisatie              
 
Secretaris/Coördinatie/Administratie 
 • Secretariële werkzaamheden bestuur
 • Verzorgen officiële correspondentie VV Haarsteeg
 • Ledenadministratie
 • Klachten coördinator
secretaris@vvhaarsteeg.nl
Penningmeester/Finance 
 • Financiële administratie vv Haarsteeg incl. begrotingen
 • Inning contributies, sponsoring en subsidies
 • Betalingen vrijwilligers en derden/leveranciers
 • Kascommissie
 • Kantine organisatie
penningmeester@vvhaarsteeg.nl
Voetbal meisjes en dames
 • Alle voetbaltechnische zaken rondom
  meisjes- en damesafdeling
  • Aanstellen en opleiden trainers/leiders 
  • Vertrouwenspersoon en aanspreekpunt 
  • Uitvoeren beleid
  • Organiseren samenhang 
meiden@vvhaarsteeg.nl
Voetbal jongens en heren
 • Alle voetbaltechnische zaken rondom
  jongens- en herenafdeling:
  • Beleid (incl. begroting voetbal) /Speelwijze
  • Indelingen teams + samenstelling selectie
  • Aanstellen en opleiden trainers/leiders
  • Scouting
voetbal@vvhaarsteeg.nl
Communicatie 
 • Organiseren en actief inhoud geven aan de website
 • Beheer social media van VV Haarsteeg, ism social media team
 • Schrijven van persberichten
 • Briefen en/of vormgeven van communicatiemiddelen 
 • Zorg dragen voor het e-mailverkeer, ism IT-beheer
communicatie@vvhaarsteeg.nl
Voetbal organisatorische zaken
 • Regelen/organiseren van alle ondersteunende voetbalzaken
 • Organisatie wedstrijdsecretariaat
 • Uitvoeren arbitrageplan met scheidsrechterscommissie
 • Organisatie van thuis- en uittoernooien
organisatie@vvhaarsteeg.nl
Faciliteiten/IT/beheer  
 • Kleding commissie
 • IT beheer VV Haarsteeg
 • Sportpark en accommodatie
faciliteiten@vvhaarsteeg.nl
Activiteiten/evenementen
 • Regelen, organiseren en faciliteren van alle niet
  voetbal gerelateerde activiteiten binnen de vereniging
 • Verbinden van diverse commissies/kantine zodat
  de activiteiten soepel verlopen
activiteiten@vvhaarsteeg.nl
Vrijwilligers
 • Vrijwilligersbeleid: Binnenhalen, Begeleiden,
  Belonen, Behouden, Beëindigen
 • Beheer database vrijwilligers
vrijwilligers@vvhaarsteeg.nl
Businessclub en sponsoring
 • Verwerven en behouden sponsors
 • Managen van business club
 • Administratie sponsoring
 • Organisatie van sponsoring events
sponsoring@vvhaarsteeg.nl

Coördinatoren voetbal

Verantwoordelijk voor Naam Mailadres
Jeugd Coördinator JO07 en mini's Fried van Bokhoven friedvanbokhoven@hotmail.com
Jeugd Coördinator JO08/JO09/JO10 Lenneke Zuijdwijk lennekezuijdwijk@hotmail.com
Jeugd Opleidingen Onderbouw / Technische coördinator JO7 t/m JO13 Kevin van Esch onderbouw@vvhaarsteeg.nl
Jeugd Opleidingen Bovenbouw / Technische coördinator JO14 t/m JO19 Baran Duman bovenbouw@vvhaarsteeg.nl

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretaris Senioren Kees van Vugt keesencarla@home.nl  
Wedstrijdsecretaris Junioren Harry Muskens harrymuskens@gmail.com  
Wedstrijdsecretaris Pupillen Ellen van Zon info@simpliek.nl

Voetbalhart

Naam  
Marcel Damen  
Jan Willem van Bokhoven  
Jack van Steen  
Antoine van Logten   
Verdyne de Windt  
Wim Vos  
 
Vragen aan het voetbalhart kunnen gesteld worden via: voetbalhart@vvhaarsteeg.nl

Overige contactgegevens

 
Verantwoordelijk voor Naam Mailadres
Algemene zaken Patrick van Esch info@vvhaarsteeg.nl
Website en social media Bob van Houten & Denise Treuren online@vvhaarsteeg.nl
Ledenadministratie Hardy Vismale ledenadministratie@vvhaarsteeg.nl
Kantine Rini Boom kantine@vvhaarsteeg.nl
Kleding Monique van Falier kleding@vvhaarsteeg.nl
Scheidsrechters Dilan van Son scheidsrechters@vvhaarsteeg.nl
Toernooien Toernooi commisie toernooi@vvhaarsteeg.nl
Voetbalhart Wim Vos voetbalhart@vvhaarsteeg.nl
Consul Jos van de Wiel consul@vvhaarsteeg.nl

Weet je niet bij welke afdeling je moet zijn of heb je een klacht? Mail dan naar secretaris@vvhaarsteeg.nl
VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven