Nieuws VV Haarsteeg

Update vanuit het bestuur - DANK

17 mei 2020
www.vvhaarsteeg.nl

De Corona crisis lijkt wat meer onder controle te komen en we zijn weer aan het voetballen. Er is vooruitzicht op een normaal leven, al zijn we daar nog lang niet. Wat wel kan, is dat de jeugd onder 12 weer vrijuit kan trainen. Ook de jeugd 13-18 en senioren kunnen desgewenst hun trainingen oppakken. Natuurlijk wel met in acht neming van de regels en protocollen.

Dank voor jullie begrip en bijdrage
Dank namens het bestuur aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit mogelijk te maken. Dank aan voetballers en ouders, die goed opvolging geven aan de regels. Ook het komen en gaan naar en van het sportpark gaat gedisciplineerd. Hierdoor kunnen we het beoefenen van onze geliefde sport mogelijk maken. Ook wil het bestuur iedereen bedanken die, in welk opzicht dan ook, heeft bijgedragen aan het grip houden op deze vervelende situatie. Er is vrijwel geen wanklank gevallen en velen hebben hulp aangeboden om de club op de rails te houden. En dat gaat lukken! Samen krijgen we Corona impact voor onze club er onder en houden we de club op koers. Als we allemaal solidair zijn, dan komen we hier ook financieel doorheen. Als bestuur hebben we natuurlijk de nodige maatregelen getroffen en een beroep gedaan op beschikbare noodfondsen. Wij zijn blij dat we hier gebruik van kunnen maken, al zijn deze voor een club van onze omvang relatief beperkt. 

Dank aan alle leden
Een grote dank zijn wij verschuldigd aan onze trotse leden. Haarsteeg is een club naar jullie hart en dat hebben wij gemerkt. Bijvoorbeeld  ten aanzien van contributies hebben wij nauwelijks vragen ontvangen. Ook zijn er vrijwilligers die hebben aangegeven af te zien van hun vrijwilligersvergoeding. Hier zijn wij blij mee want de inkomsten van de contributies hebben we hard nodig om de jaarlijkse lasten van de club te dragen. Wij hopen dat als de maatregelen het toe laten, we tevens een alternatief programma in de zomer aan te kunnen bieden. Tenslotte is het goed om te vermelden dat statutair gezien het bestuur geen bevoegdheid heeft om tot collectieve restitutie van (een gedeelte van) de contributiegelden over te gaan. Hier zal een ALV over moeten beslissen. 

Dank aan onze sponsors
Ook veel dank zijn we verschuldigd aan onze trouwe sponsors. Zonder jullie support zouden we het niet redden. Ook door schenkingen van spullen zijn wij geholpen. Zo kregen we van Arno van den Dungen een faciliteit om buiten de handen te wassen. Dank! Onze sponsors staan altijd voor ons klaar en om hen in deze zware tijd een hart onder de riem te steken, roepen wij op om de boodschappen vooral bij lokale ondernemers te doen:  Wees loyaal, koop lokaal. Zo kunnen wij als leden van VV Haarsteeg iets terugdoen voor onze trouwe sponsors. Samen staan we sterk.

Dank aan onze vrijwilligers
Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan onze vrijwilligers. Door de Corona maatregelen, is het niet mogelijk geweest om de gebruikelijke vrijwilligersavond te organiseren. Wij zullen dit op een later moment, wanneer het wel kan, natuurlijk dubbel en dwars inhalen. Want jullie inzet en betrokkenheid vergeten we niet!

De Corona crisis is een impactvolle tijd. Naast de gezondheidsrisico's is er natuurlijk ook financiële impact voor voetbalvereniging Haarsteeg. Het bestuur van vv Haarsteeg doet er alles aan om deze impact zo veel als mogelijk te beperken. Hierbij deden we eerder een beroep op iedereen om solidair te zijn. Dank aan leden, sponsors en vrijwilligers dat jullie dat ook zijn. Samen komen we door deze crisis. #samensterk.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze update spreek ons aan, bel ons op of mail ons op info@vvhaarsteeg.nl

Hartelijke groet, namens het bestuur, Joost Klerks en Martijn van Esch

  
www.vvhaarsteeg.nl
In het dorpje Sareh Debbo in Gambia zijn tien dozen vol voetbalkleding van VV Haarsteeg gearriveerd! De jongens hebben nog nooit met… Meer >
 
www.vvhaarsteeg.nl
Vanwege Pinksteren is het sportpark op maandag 1 juni gesloten. Dinsdag is het sportpark weer open!
 
www.vvhaarsteeg.nl
VV Haarsteeg is een erkend MBO-leerbedrijf. Dit betekent dat MBO-leerlingen hun stages bij ons kunnen invullen! De erkende… Meer >
 
www.vvhaarsteeg.nl
Op een zonovergoten zaterdag 16 mei mochten de mini’s ook hun voetbalactiviteiten weer oppakken. Vol enthousiasme betraden 35… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven