Straffen en sancties

De vereniging kan in bepaalde gevallen een lid berispen, schorsen of royeren. De voorwaarden waaronder deze sancties kunnen worden uitgevoerd, zijn terug te vinden in de statuten van de vereniging.
Binnen de vereniging worden allerlei afspraken gemaakt. Aan sommige afspraken kunnen sancties zijn verbonden. Bijvoorbeeld het niet op tijd of geheel niet komen opdagen bij een training kunnen tot sancties leiden. Deze sancties zijn niet in de statuten van de vereniging opgenomen, maar behoren bij het nakomen van afspraken binnen VVHaarsteeg. In geval van meningsverschil, beslist het bestuur.

Rode en gele kaarten

De KNVB hanteert vanaf het seizoen 2005 – 2006 in het kader van de fair play gedachte een lik op stuk beleid. Een directe rode kaart betekent dat de speler bij de eerstvolgende wedstrijd is geschorst. De speler mag dan ook niet uitkomen voor een ander team. Als tegen deze maatregel wordt gezondigd, kan de KNVB tuchtrechtelijke maatregelen nemen.
VVHaarsteeg berekent vanaf de tweede gele kaart de kosten door aan de betreffende speler. Rode kaarten worden altijd aan de speler doorbelast. Dit seizoen wordt een speler geschorst na 4 gele kaarten en vervolgens vanaf de 6e gele kaart na iedere volgende kaart. Bij het niet betalen van boetes door het lid, legt het bestuur een speelverbod op. Leiders en trainers zien toe op de uitvoering van het speelverbod.
VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven