Algemene Leden Vergadering

Datum 14 nov 2018
Tijdstip 20:00 uur
Locatie Sportpark V.V.Haarsteeg
Algemene Leden Vergadering
Het bestuur van voetbalvereniging Haarsteeg nodigt alle leden van 18 jaar en ouder uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 14 november.
Agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Presentielijst
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststelling verslag ALV 08 november 2017 - Verslag is te zien onder nieuwsitems. Let op: je dient ingelogd te zijn op de website.
 5. Jaarverslag 2017/2018
 6. Financieel verslag 2017/2018
 7. Vaststelling begroting en contributie
 8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 9. Voetbalzaken: Jeugd/Senioren/Algemeen
 10. Accommodatie
 11. Bestuursverkiezingen - Het gehele bestuur is aftredend en het nieuwe bestuur wordt voorgesteld tijdens de jaarvergadering. Op de site van de vereniging staan de beoogde bestuursleden.
 12. Afsluiten project “Samen naar 100 jaar”
 13. Terug kijken op 75-jarig bestaan
 14. Toelichting op het proces beleidsplan 2018/2020
 15. Rondvraag
 16. Sluiting door voorzitter
Als je ambitie hebt om deel te nemen aan het bestuur kun je je hier aanmelden. Dit uiterlijk 2 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Vraag uit de ALV van 2017: De financiële stukken zijn 1 uur voor de vergadering in te zien op de bestuurskamer.

Om een inschatting te maken van de opkomst tijdens de ALV vragen we je om aan te melden.

Aanmelden voor de ALV kan hier! Niet aangemeld? Je bent natuurlijk altijd welkom.

VV Haarsteeg
Priemsteeg 31
5251 CW Vlijmen

073 511 39 26
info@vvhaarsteeg.nl

Copyright 2015
Terug naar boven