Nieuws VV Haarsteeg

JeugdVoetbalOpleiding vv Haarsteeg

13 december 2017
Beste (Jeugd) Trainers en Leiders,

Op 24-10, 31-10 en 7-11 2017 zijn trainingscursussen voor de onderbouw trainers en leiders gegeven onder leiding van Roger Schouwenaar.
Op woensdag 13-12-2017 (aanvang 18:30 uur op het sportpark 1ste etage) vindt de terugkom avond plaats om de eerst gegeven eigen jeugdopleidingscursus te evalueren en om aan die personen die aan alle drie de cursusavonden hebben deelgenomen een passend cadeau aan te reiken.

De Jeugdafdeling doet zijn uiterste best om het niveau van trainers en leiders op een voor onze spelers en speelsters acceptabel niveau te krijgen, echter is gebleken dat de opkomst bij de onderbouw trainingscursussen uiterst teleurstellend mag worden genoemd.

Voor de bovenbouw trainers en leiders willen we ook een viertal cursus bijeenkomsten gaan opzetten in het eerste kwartaal van 2018. Wanneer en hoe hangt af van de deelname van trainers en leiders. Indien de opkomst niet toereikend is wordt een afweging gemaakt of deze bijeenkomsten doorgang vinden.

Daar woendsdag 13-12-2017 een evaluatie moment is wil ik alle trainers en leiders van zowel onder- als bovenbouw van harte uitnodigen om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Dit om te komen tot een zo optimaal mogelijk ingerichte eigen JeugdVoetbalOpleiding vvHaarsteeg.

Ik hoop vele trainers en leiders te mogen verwelkomen op deze evaluatieavond.

Met sportieve groet,
William van den Berk


 
Afgelopen seizoen is vanuit de KNVB een start gemaakt met het nieuwe pupillenvoetbal.   Wat was er al aangepast? •… Meer >
 
Het seizoen loopt nu echt ten einde. We hebben als club kampioenen gehuldigd en momenteel vieren we ons 75 jarig jubileum. VV Haarsteeg… Meer >
 
Terug naar boven