Nieuws VV Haarsteeg

Inning contributie seizoen 2017-2018

05 september 2017

Beste clubleden,

 

De wijze van inning van de contributie gaat met ingang van het seizoen 2017-2018 veranderen. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.

 

Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie, de leden, is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht.

 

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal binnenkort via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op de link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in (maximaal 4) maandelijkse termijnen. De betalingen verlopen via iDEAL of via automatische incasso. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso. De kosten van gespreide betaling zijn €1,00 per termijn. De termijnen voor gespreide betaling zijn september, oktober, november en december.

 

Persoonsgegevens

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en voor u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 8 onder b Wbp).

 

U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

 

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester (penningmeester@vvhaarsteeg.nl). Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

 

Het bestuur

  
www.vvhaarsteeg.nl

Samen naar 100 jaar

18 juni 2018
De afgelopen periode is veel bereikt in het proces ‘Samen naar 100 jaar’. Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van de vele… Meer >
 

Trainingen

18 juni 2018
Deze week kan er alleen op woensdag 20 juni en donderdag 21 juni getraind worden. Maandag 18 en dinsdag 19 juni zijn er dus geen… Meer >
 
Het seizoen loopt nu echt ten einde. We hebben als club kampioenen gehuldigd en momenteel vieren we ons 75 jarig jubileum. VV Haarsteeg… Meer >
 
Tussen alle feestgedruis door dienen er ook nog wat andere zaken geregeld te worden.   Het seizoen is weer ten einde dus… Meer >
 
 
 
24-05-2018 Meer >
 
Terug naar boven