Gedragsregels

Gedragsregels
Sport dient een persoonlijk en sociaal belang. Om die reden pleit de vereniging voor het naleven van de volgende afspraken:
- Vanuit de fair-play gedachte is het voor de vereniging van groot belang dat leden en toeschouwers zich voor, tijdens en na de wedstrijden sportief gedragen.
- De vereniging hecht groot belang aan een goede hygiëne op en rond het park. Van actieve voetballers wordt verwacht dat zij douchen na trainingen en wedstrijden. Om de hygiëne van de voeten voor, tijdens en na het douchen te waarborgen, wordt het dragen van badslippers in de kleedkamers aangeraden.
- Sport en bewegen is van groot belang voor de gezondheid van mensen. VVHaarsteeg biedt haar leden de gelegenheid om op een gezonde manier te sporten, maar is zich ook bewust van het belang vooral bij de jeugdspelers van een goede schoolopleiding. De prioriteit is eerst de studie en dan het voetbal. In de meeste gevallen gaan studie en sport heel goed samen.
- Roken is schadelijk voor de gezondheid en sporten is juist gezond voor lijf en leden. Daarom wordt het combineren van roken en sportbeoefening als ongewenst beschouwd. In alle gebouwen van onze vereniging geldt een rookverbod. V.V. Haarsteeg voert een alcohol matigingsbeleid. Aan leden en bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Alcoholische dranken mogen tijdens de wedstrijden in de kantine of op het afgeschermde terras worden genuttigd. Glaswerk mag niet buiten de kantine worden gebruikt. In het gebouw mag alleen in de kantine en vergaderruimten alcohol worden gedronken.
- Van de teams wordt verwacht om de kleedlokalen na gebruik schoon achter te laten. Uiteraard geldt dit ook bij uitwedstrijden. De leiding van het team dient op naleving hiervan toe te zien.
- De verlichting op de trainingsvelden gebruikt veel elektriciteit. Na de laatste training moet de verlichting direct uitgeschakeld worden. De trainers zijn hiervoor verantwoordelijk.
- Op de kunstgrasvelden mag met de meeste schoenen gespeeld worden. Alleen zogenaamde 6 dopschoenen met metalen verwisselbare doppen zijn niet toegestaan.
- Iedere week is een onderhoudsploeg intensief in de weer om ons sportpark in topconditie te houden. Laten we hier allemaal een steentje aan bijdragen aan dit streven!
- De velden mogen tijden de wedstrijden alleen door de spelers, elftalleiding/ verzorging en scheidsrechters betreden worden.
 

Vertrouwenspersoon

VV Haarsteeg doet er alles aan om een veilige omgeving te creëren voor alle leden. Hierop wordt een actief en preventief beleid gehanteerd om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen.
 

Eén van de zaken die hierin is geregeld is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dhr. W.A.S (Pim) van Heuven is hiervoor aangesteld. Pim is te bereiken via mobiel 06-10485957 of via mail pim.van.heuven@gmail.com.
 

Daarnaast zal de vereniging voor alle vrijwilligers, die in een trainers of leidersrol zitten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het vervullen van een specifieke taak of functie géén bezwaar vormt. Een VOG wordt aangevraagd door de vereniging bij het Ministerie van Veiligheid.

Huishoudelijk Reglement

VV Haarsteeg heeft een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Via bijgaande link kunt u er kennis van nemen: /back-site/upload/haarsteeg/content/Huishoudelijk reglement VV Haarsteeg.pdf
Terug naar boven