Gedragsregels /avg

Gedragsregels
Sport dient een persoonlijk en sociaal belang. Om die reden pleit de vereniging voor het naleven van de volgende afspraken:
- Vanuit de fair-play gedachte is het voor de vereniging van groot belang dat leden en toeschouwers zich voor, tijdens en na de wedstrijden sportief gedragen.
- De vereniging hecht groot belang aan een goede hygiëne op en rond het park. Van actieve voetballers wordt verwacht dat zij douchen na trainingen en wedstrijden. Om de hygiëne van de voeten voor, tijdens en na het douchen te waarborgen, wordt het dragen van badslippers in de kleedkamers aangeraden.
- Sport en bewegen is van groot belang voor de gezondheid van mensen. VVHaarsteeg biedt haar leden de gelegenheid om op een gezonde manier te sporten, maar is zich ook bewust van het belang vooral bij de jeugdspelers van een goede schoolopleiding. De prioriteit is eerst de studie en dan het voetbal. In de meeste gevallen gaan studie en sport heel goed samen.
- Roken is schadelijk voor de gezondheid en sporten is juist gezond voor lijf en leden. Daarom wordt het combineren van roken en sportbeoefening als ongewenst beschouwd. In alle gebouwen van onze vereniging geldt een rookverbod. V.V. Haarsteeg voert een alcohol matigingsbeleid. Aan leden en bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Alcoholische dranken mogen tijdens de wedstrijden in de kantine of op het afgeschermde terras worden genuttigd. Glaswerk mag niet buiten de kantine worden gebruikt. In het gebouw mag alleen in de kantine en vergaderruimten alcohol worden gedronken.
- Van de teams wordt verwacht om de kleedlokalen na gebruik schoon achter te laten. Uiteraard geldt dit ook bij uitwedstrijden. De leiding van het team dient op naleving hiervan toe te zien.
- De verlichting op de trainingsvelden gebruikt veel elektriciteit. Na de laatste training moet de verlichting direct uitgeschakeld worden. De trainers zijn hiervoor verantwoordelijk.
- Op de kunstgrasvelden mag met de meeste schoenen gespeeld worden. Alleen zogenaamde 6 dopschoenen met metalen verwisselbare doppen zijn niet toegestaan.
- Iedere week is een onderhoudsploeg intensief in de weer om ons sportpark in topconditie te houden. Laten we hier allemaal een steentje aan bijdragen aan dit streven!
- De velden mogen tijden de wedstrijden alleen door de spelers, elftalleiding/ verzorging en scheidsrechters betreden worden.
 

Vertrouwenspersoon

VV Haarsteeg doet er alles aan om een veilige omgeving te creëren voor alle leden. Hierop wordt een actief en preventief beleid gehanteerd om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen.
 

Eén van de zaken die hierin is geregeld is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dhr. W.A.S (Pim) van Heuven is hiervoor aangesteld. Pim is te bereiken via mobiel 06-10485957 of via mail pim.van.heuven@gmail.com.
 

Daarnaast zal de vereniging voor alle vrijwilligers, die in een trainers of leidersrol zitten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het vervullen van een specifieke taak of functie géén bezwaar vormt. Een VOG wordt aangevraagd door de vereniging bij het Ministerie van Veiligheid.

Huishoudelijk Reglement

VV Haarsteeg heeft een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Via bijgaande link kunt u er kennis van nemen: /back-site/upload/haarsteeg/content/Huishoudelijk reglement VV Haarsteeg.pdf

AVG (Privacy)

Eenieder zal het niet ontgaan zijn. Eind mei gaan ook wij, VV HAARSTEEG, te maken krijgen met AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gehele Europese Unie krijgt hiermee te maken.

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan om dit te borgen:

 • Privacy verklaring aangevraagd en verkregen o.b.v. huidige administratieve situatie.
 • Zogenaamde “Verwerkers overeenkomsten” afgesloten met organisaties (KNVB, Club Assistent) die werken met onze persoonsgegevens. Eén van de maatregelen is het beveiligingsaspect om “lekken” van persoonsgegevens te voorkomen.
 • De diverse autorisaties van leden voor Sportlink en Club Assistent opnieuw tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangepast.
 • Alle geautoriseerden van Sportlink/Club Assistent, die het ledenbestand kunnen muteren c.q. raadplegen, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Wat registreren we i.h.k.v. de lidmaatschapsovereenkomst:

 • NAW gegevens.
 • Geboortedatum.
 • Telefoonnummer(s).
 • E-mail adres.
 • Evt Pasfoto (spelend lid).
 • Geslacht.
 • Geboorteplaats.
 • Nationaliteit.
 • IBAN nummer.
 • Akkoord incasso.
 • Relatienummer/lidmaatschap van de bond (indien van toepassing).
 • Functie(s) bij de vereniging.
 • Persoonlijke prestaties en/of beoordelingen door gedelegeerde binnen vereniging.

 

 

Zonder tegenbericht nemen we aan dat u toestemming geeft voor de volgende gegevens verwerkingen:

 • Publiceren van situatiefoto’s, pas- en teamfoto’s.
 • Mij benaderen voor sportieve activiteiten.
 • Gegevens gebruiken voor evt reünie activiteiten.

 

Mocht je vragen/opmerkingen hebben n.a.v. AVG kun je mail sturen aan:

secretaris@vvhaarsteeg.nl

 

Implementatie Commissie AVG

Henk van der Lee, Ton van Son en Frank van de Wildenberg.

Terug naar boven