Elftal indeling

Een spelend lid wordt ingedeeld in een voetbalteam. Dit geschiedt door de technische commissies. De vereniging heeft twee technische commissies, één voor de senioren en één voor de jeugd. De algemene leidraad voor de indeling in de teams is de kwaliteit van de speler. De technische commissies informeren voor de indeling bij trainers naar de kwaliteit van de speler. Bij de overgang van jeugd naar senioren is er voor de indeling overleg tussen trainers en technische commissie van de jeugd en die van de senioren.
Nieuwe jonge leden worden meestal ingedeeld in een mini team of het op dat moment laagste F-pupillen team. De technische commissie besluit over de indeling. De mini’s zijn bij aanmelding nog te jong om ingedeeld te worden in een KNVB-competitie. De mini’s zullen in eerste instantie alleen trainen en onderling voetballen. Bij F-pupillen wordt gekeken of de vereniging weer voldoende spelers heeft om een nieuw team in een KNVB-competitie aan te melden. Tot dat moment trainen en spelen deze spelers onderling. Nieuwe F-teams worden gevormd bij het begin van het seizoen en na de winterstop in januari.
VVHaarsteeg heeft haar sportieve doelstellingen vastgelegd in een technisch beleidsplan voor zowel senioren als jeugd. De beide technische commissies dragen zorg voor de uitvoering van de uitgangspunten van dit technische beleid. De vereniging selecteert in de selectieteams op kwaliteit en niet persé op leeftijd. Dat wil zeggen dat een eerstejaars B-speler al geselecteerd kan worden voor de B1. Soms laat de technische commissie spelers uit een lagere leeftijd eerder doorstromen, bij voorbeeld een C-speler die al uitkomt in de B1. De gedachte hierachter is dat voetballers beter worden als ze meer weerstand ervaren. Een speler die teveel boven zijn leeftijdsgenoten uitsteekt kan beter bij een hogere leeftijdsgroep voetballen. Bij de indeling in teams wordt niet alleen gekeken naar de technische vaardigheden en karakter van individuele spelers, maar ook naar de elftalsamenstelling, posities in het veld en onderlinge saamhorigheid, vriendschap en teamgeest.

Zeven- en elftallen

Bij de F-pupillen en E-pupillen wordt er in zeventallen gespeeld. In de overige leeftijdscategorieën spelen de teams in elftallen. Senioren spelen uiteraard altijd in elftallen. Vooral bij de overgang van zeven- naar elftallen, moeten er nieuwe teams worden samengesteld. Het beleid van VVHaarsteeg is er niet op gericht om persé teams bij elkaar te houden. Voor wat betreft de standaardteams is voetbalkwaliteit het belangrijkste indelingsprincipe. Waar mogelijk zal de vereniging in de niet-selectie elftallen rekening houden met voorkeuren van spelers om bij elkaar in een team te spelen.

Dispensatie jeugdspelers

Om bijzondere redenen kan VVHaarsteeg aan de KNVB verzoeken om een bepaalde speler dispensatie te verlenen om in een elftal te mogen voetballen, terwijl de speler daar al te oud voor is. Vaak wordt een dergelijk verzoek alleen gehonoreerd bij lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Bovendien wordt een elftal met dispensatiespelers de mogelijkheid ontnomen te kunnen promoveren. Dispensatiespelers worden om die reden alleen opgesteld in B-categorie elftallen.
 
Terug naar boven